Monday, May 4, 2009

MAWADDAH FIL QURBA


Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal sholih. Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan”. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Mensyukuri”. QS. Asy Syura (42) : 23

Persoalannya, dalam pada kita merasakan rasa cinta kepada Rasululullah SAW. Apakah turut sama kita menyatakan cinta kepada keluarga baginda? Siapa ahli keluarga baginda yang turut tergolong dalam golongan maksumin ? berdasarkan firman Allah SWT ;

"Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya." (QS. al-Ahzab: 33)

Masih banyak yang belum terjawab dan dirungkaikan. Ayuh bersama kita rungkaikan.


No comments: