Thursday, April 23, 2009

KAYA BUKAN HARTA

"Tidaklah seseorang itu dikatakan kaya kerana harta benda; sesungguhnya orang kaya itu ialah orang yang kaya jiwanya." Hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Menurut sebuah riwayat, Nabi Musa A.S bertanya kepada Allah SWT tentang siapakah hamba Allah yang paling kaya, maka Allah SWT menjawab, "Yang paling qana`ah dengan apa yang aku kurniakan."

*Qana'ah membawa maksud redha atas apa yang Allah SWT kurniakan.

No comments: